PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA – “U zdravom tijelu, zdravo srce”

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “U zdravom tijelu, zdravo srce” (dalje: Natječaj), su ZVIJEZDA plus d.o.o., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, OIB: 63603498763. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu počevši od 04. srpnja 2024. do 10. srpnja 2024. u 23:59 sati.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Zvijezde plus d.o.o i Reroot d.o.o, niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će se nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

Članak 4.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je napisati u komentare što sudionik najčešće jede s Omegol proizvodima tijekom cijelog trajanja Natječaja. Nagrađuju se ukupno 3 (tri) dobitnika.

Svako korištenje lažnih ili duplih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih bit će sankcionirana eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti preneseni na društvene mreže, niti na koji način i u kojoj mjeri će te podatke koristiti iste ili treće strane. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na navedenim društvenim mrežama.

Članak 5.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni tekst. Sudionik jamči da se s prijavljenim tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane.

Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Zvijezda, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je pobjednik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

Članak 6.

Cilj Natječaja je odabrati najbolji opis Sudionika od strane žirija i nagraditi ih. Natječaj se sastoji od jednog kruga koji traje 7 dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Po završetku natječaja žiri bira Sudionike koji su napisali što najčešće jedu uz Omegol proizvode, a ukupno će biti nagrađeno 3 (tri) Sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

Gašpar Novak, direktor marketinga Zvijezde plus d.o.o.

Petra Jovanović, brand managerica Zvijezde plus d.o.o.

Jelena Vrandečić, web specijalist Zvijezde plus d.o.o.

Hyungjoo Pekčec Son, digital marketing specialist, Zvijezde plus d.o.o.

Žiri će ocjenjivati:

– kreativnost kod Sudionika po pitanju što najčešće jedu uz Omegol proizvode

Odabir pobjednika će se održati u roku od 10 (deset) radnih dana od završetka natječaja, a dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici https://www.facebook.com/Zvijezda i Instagram stranici https://www.instagram.com/zvijezda_hr/?hl=en  u roku od 10 radnih dana od završetka natječaja.

 

Nagrade

Facebook i Instagram: ukupno 3 nagrade (3 x Omegol poklon paket)

Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan u roku 60 radnih dana osigurati nagrade za Sudionike. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene tekstove i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • tekst se ne pridržava teme Natječaja;
  • prijavljeni tekst nije autorsko djelo Sudionika koji ga prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu u roku od 24 sata na upit Organizatora;
  • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi prijavio fotografiju i tekst. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu prijave na Natječaj;
  • prijavljeni tekst je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili fotografija ili tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Zvijezdahttps://www.instagram.com/zvijezda_hr/?hl=en

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s društvenim mrežama Facebookom ni Instagramom te ga isti ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Zvijezdi plus d.o.o., a ne Facebooku ili Instagramu.

Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Zvijezda ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe, isključivo vezano uz ovaj nagradni natječaj, u svim medijima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.

e-mail: info@zvijezda.hr.

Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Podijeli sa drugima:
Povezani članci