Pravila nagradnog natječaja “60 godina Zvijezda majoneze”

Pravila nagradnog natječaja “60 godina Zvijezda majoneze”

Priređivač nagradnog natječaja:

Zvijezda plus d.o.o., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

Izvršitelj nagradnog natječaja:
Komunikacijski laboratorij d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb
(u daljnjem tekstu: „Izvršitelj“)

Pravila nagradnog natječaja „60 godina Zvijezda majoneze”
(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)

 

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju nacionalne promocije Zvijezda majoneze.  Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

 

Članak 2.

Trajanje

Nagradni natječaj traje od 6. 11. 2019. od 00:00 sati do 19. 11. 2019. u 23:59 sati slanjem autorskog recepta u kojem se koristi Zvijezda majoneza i kratkog  motivacijskog pisma koje sadrži do 1800 znakova (s uključenim razmacima) u kojem kandidat opisuje zašto je baš njegov recept  zaslužio titulu najboljeg. Recept i motivacijsko pismo u navedenom periodu šalju se na marketing@zvijezda.hr.

 

Članak 3.

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Zvijezda plus d.o.o. www.zvijezda.hr,   te na Facebook stranici https://www.facebook.com/Zvijezda/?ref=br_rs prije početka nagradnog natječaja.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u prvom krugu nagradnog natječaja imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Priređivača i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja, te profesionalni kuhari i slastičari koji su se obučavali i profesionalno usavršavali u kuharstvu ili slastičarstvu ili koji su zaposleni na radnom mjestu kuhara ili slastičara.

 

Članak 5.

Kako sudjelovati

Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju tako da na mail adresu marketing@zvijezda.hr do 19.11.2019. u 23:59 pošalju prijavu koja sadrži

1) njihovo ime, prezime i kontakt telefon

2) njihov autorski recept u kojem jedan od sastojaka obavezno mora biti Zvijezda majoneza. Recept mora sadržavati popis svih sastojaka, potrebne količine pojedinih sastojka izražene u mjernim jedinicama za masu ili volumen gdje god je to moguće i opis procesa pripreme.

3) fotografiju gotovog jela opisanog u receptu

i

4) motivacijsko pismo do 1800 znakova (s uključenim razmacima) u kojem opisuju zašto je baš njihov recept  zaslužio biti najbolji.

Komunikacija sa sudionicima nagradnog natječaja provodit će se preko mail adrese marketing@zvijezda.hr te po potrebi telefonski.

Prijave ne smiju sadržavati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje.

Prijave ne smiju sadržavati recepte, fotografije niti popratna motivacijska pisma koja krše autorska ili druga prava trećih strana.

Sve prijave koje pristignu na natječaj pregledat će se, a oni koje ne budu zadovoljavale pravila bit će diskvalificirane.

 

Članak 6.

Nagrade

U nagradni fond ulazi:

  1. nagrada – poklon paket Zvijezdinih proizvoda, godišnja zaliha Zvijezda majoneze i podjela pobjedničkog recepta na Zvijezdinim kanalima (web i društvene mreže)
  2. nagrada – poklon paket Zvijezdinih proizvoda

 

Članak 7.

Proglašenje dobitnika

U ocjenjivanju dobitnika sudjeluje žiri od 3 osobe. Dobitnici se biraju prema kreativnosti recepta i motivacijskog pisma koje pošalju.

Kreativnost recepta ocjenjuje se ocjenama od 1 do 10. Kreativnost motivacijskog pisma ocjenjuje se ocjenama od 1 do 10.

Svi prijavljeni recepti bit će pregledani, a oni važeći i ocijenjeni. Recept čiji zbroj ocjena bude najveći, nagradit će se 1. nagradom, a sljedeća 4 recepta s najvišim zbrojem bodova bit će ocijenjeni 2. nagradom.

U slučaju jednakog broja bodova dviju prijava, ocjenjivat će se i vizualni dojam jela ocjenama od 1 do 10 na temelju poslane fotografije te će boljim smatrati ona prijava koja bude imala veći broj bodova za vizualni dojam.

 

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Dobitnik će biti obaviješten na kontakt mail unutar 5 dana od završetka natječaja, a najkasnije 24.11.2019. u 23:59.

 

Članak 9.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanje nagrade: Kako bi primili nagradu, dobitnici će Priređivaču poslati potpisanu izjavu prema predlošku Priređivača u kojoj tvrde da nisu profesionalni kuhari ili slastičari te da elementi prijave ne krše ničija autorska ni druga prava. Također će priređivaču  dostaviti sljedeće podatke:  svoje ime, prezime i adresu;  koje će priređivač ustupiti trećoj strani – dostavnoj službi. Temeljem dogovora s dobitnikom dostavna će služba na prijavljenu adresu poslati nagradu, a najkasnije 20 dana od primitka potpisane izjave. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.

 

Članak 10.

Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena.

 

Članak 11.

Sudjelovanjem na natječaju prijavljeni neopozivo Priređivaču daju privolu da bez naknade njihovo ime i prezime i/ili prijavljene recepte, tekstove i fotografije vremenski neograničeno dijeli, upotrebljava i na druge načine koristi u reklamne svrhe na području Republike Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine te da zaprimljene recepte može mijenjati, dorađivati i prilagođavati prema svojim potrebama.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke (ime, prezime, mail adresu i broj telefona) u skladu sa Uredbom o (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zatiti pojeninaca u vezi s obradom osobnim podataka od 27. travnja 2016. g. i Zakonom o zaštiti podataka. Podatke će Priređivač podijeliti s Izvršiteljem, a podatke dobitnika nagrada s dostavnom službom koja dostavlja nagrade. Podatke priređivač i izvršitelj čuvaju do trenutka preuzimanja nagrade, nakon čega se podaci brišu iz baza podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka putem kontakta e-mail adrese: szp@zvijezda.hr .

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.

 

Članak 14.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.