PRAVILA NAGRADNE IGRE – „Taktika koja te vodi u Njemačku!“

Prijavi se ovdje.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) ZVIJEZDA plus d.o.o., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB 63603498763, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Taktika koja te vodi u Njemačku!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je ZVIJEZDA plus d.o.o., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB 63603498763. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 2. travnja 2024. do 12. svibnja 2024. na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske koja u ponudi imaju Zvijezda proizvode. Nagradna igra odvija se kroz šest tjedana:

 • 1. tjedan, od 2. 4. do 7. 4. 2024.
 • 2. tjedan, od 8. 4. do 14. 4. 2024.
 • 3. tjedan, od 15. 4. do 21. 4. 2024.
 • 4. tjedan, od 22. 4. do 28. 4. 2024.
 • 5. tjedan, od 29. 4. do 5. 5. 2024.
 • 6. tjedan, od 6. 5. do 12. 5. 2024.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje. U nagradnu igru su uključeni svi Zvijezda proizvodi, odnosno proizvodi robnih marki Zvijezda, Margo, Omegol i Planet of plants (namaz, majoneza, umak, kokosova mast).

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača, tvrtke New Level d.o.o. i članova njihove uže obitelji.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj kupiti bilo koja dva proizvoda robnih marki Zvijezda, Margo, Omegol ili Planet of plants (namaz, majoneza, umak, kokosova mast) na istom računu.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS poruke sadržaja: ZVIJEZDA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena slanja SMS-a je 0,32 EUR.

ili

 • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici zvijezda.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela ili telefona)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu tjednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Nogometni aranžman za Njemačku za dvije osobe, pojedinačne vrijednosti 2.700,00 EUR
 • 18 x PlayStation 5 Slim D chassis + igra EA FC 24, pojedinačne vrijednosti 484,72 EUR
 • 24 x Dres hrvatske nogometne reprezentacije s potpisom Zlatka Dalića, pojedinačne vrijednosti 139,99 EUR
 • 18 x Nogometna lopta s potpisom Zlatka Dalića, pojedinačne vrijednosti 29,99 EUR
 • 6 x Večera za dvoje u restoranu The Family u Varaždinu, pojedinačne vrijednosti 200,00 EUR

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 24.624,54 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

 • 8. 4. 2024. za prijave od 2. 4. do 7. 4. 2024.
 • 15. 4. 2024. za prijave od 8. 4. do 14. 4. 2024.
 • 22. 4. 2024. za prijave od 15. 4. do 21. 4. 2024.
 • 29. 4. 2024. za prijave od 22. 4. do 28. 4. 2024.
 • 6. 5. 2024. za prijave od 29. 4. do 5. 5. 2024.
 • 13. 5. 2024. za prijave od 6. 5. do 12. 5. 2024.

Na svakom izvlačenju dobitnika tjednih nagrada izvući će se 11 dobitnika za nagrade:

 • 3 x PlayStation 5 Slim D chassis + igra EA FC 24
 • 4 x Dres hrvatske nogometne reprezentacije s potpisom Zlatka Dalića
 • 3 x Nogometna lopta s potpisom Zlatka Dalića
 • 1 x Večera za dvoje u restoranu The Family u Varaždinu

Izvlačenje za glavnu nagradu, Nogometni aranžman za Njemačku za dvije osobe, bit će održano 13. 5. 2024. između svih prijava (4 dobitnika).

Dobitnici će biti izvučeni korištenjem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.zvijezda.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.zvijezda.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.zvijezda.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je ZVIJEZDA plus d.o.o., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB 63603498763. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje dovodi do odustajanja od sudjelovanja u Nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

 1. Objavu Dobitnika,
 2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
 3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
 4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na szp@zvijezda.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju u svrhu provedbe Nagradne igre:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu szp@zvijezda.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 % siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.zvijezda.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Podijeli sa drugima:
Povezani članci