Tvrtka ZVIJEZDA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv ZVIJEZDA plus d.o.o.
Sjedište i adresa Ulica Marijana Čavića 1
Osnovna djelatnost Proizvodnja masti i ulja
Pravno ustrojbeni oblik d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
Predsjednik Uprave Tomislav Alagušić
OIB 63603498763
Matični broj (MB) 4938798
Matični broj subjekta (MBS) 081180571
Nadležni registar Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Banka Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 RIJEKA
IBAN HR1524020061100912607
Obavijest za potrošače, javnost i ostale zainteresirane osobe