Tvrtka ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv ZVIJEZDA d.d.
Sjedište i adresa Zagreb, Ul. Marijana Čavića 1
Osnovna djelatnost Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
Pravni oblik Dioničko društvo
Direktor Društva Tihomir Adam
OIB 91492011748
Matični broj (MB) 3280659
Matični broj subjekta (MBS) 080001822
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva 200.514.000,00, nije uplaćen u cijelosti. 654.217,00 kn nije uplaćeno
Ukupan broj dionica 100.257 dionica
Nominalna vrijednost dionice 2.000,00 kuna
Trgovanje dionicom Dionice Zvijezda ( ZVZD-R-A) uvrštene su u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze 12.06.2001. godine
Žiro račun SOCIETE GENERALE- Splitska banka d.d. 2330003-1100325048
Prokurist Vesna Kovačević
Predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Bošnjak