Zvijezdin primaran cilj svakodnevno je zadovoljavanje zahtjeva i potreba potrošača i kupaca za njenim proizvodima, poštujući zakonsku regulativu i vodeći računa o kvaliteti i sigurnosti proizvoda te zaštiti životne i radne sredine.

Kvaliteta poslovanja

Kvaliteta Zvijezdinog poslovanja oslanja se na integrirane sustave upravljanja (ISO 9001, HACCP-Codex Alimentarius, IFS Food, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, Kosher, RSPO i ISCC EU) koji su implementirani u Zvijezdi, a strateški su upravljački alati.

Kvaliteta proizvoda i poslovnih procesa u Zvijezdi potvrđena je uvedenim i certificiranim sustavima upravljanja, a zdravstvena ispravnost i sigurnost proizvoda temelji se na dobroj proizvođačkoj praksi i HACCP sustavu kroz praćenje rizika i preventivna djelovanja u svim procesima koji su usklađeni s važećim zakonskim propisima RH i EU.
Kvaliteta i zdravstvena ispravnost proizvoda svakodnevno se verificiraju u Zvijezdinom internom laboratoriju te u vanjskim ovlaštenim laboratorijima.

Ulaganjem u nove tehnologije i praćenjem nutricionističkih i zdravstvenih trendova cilj je osigurati vrhunske proizvode na tržištu, uz racionalno korištenje sirovina, potrošnju energije i efikasno gospodarenje otpadom.
Trajna orijentacija Zvijezde je održavanje postojećih kao i razvoj novih komparativnih prednosti s ciljem osiguranja profitabilnog rasta, učvršćivanja kompanije kao lidera na
ciljanim tržištima, te kontinuirano obrazovanje na svim razinama, kao i daljnji razvoj sposobnosti koje osiguravaju dominaciju na tržištu i zadovoljstvo zaposlenih, dioničara i uprave.

Zaštita okoliša

Zvijezdina poslovna politika i svi razvojni planovi i projekti sadrže zahtjeve zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te očuvanja životne i radne sredine u okviru održivog razvoja. Ulaganjem u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zvijezda ulaže u vlastitu budućnost i budućnost šire zajednice. Odnos prema okolišu i energetskoj učinkovitosti obuhvaća:

  • stalno praćenje i usklađivanje s važećim zakonskim propisima RH i EU
  • provođenje mjera za trajno poboljšanje energetskog učinka
  • nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga
  • utvrđivanje značajnih aspekata i utjecaja na okoliš te njihovu redovitu analizu
  • postavljanje ciljeva i programa zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u svrhu implementiranja mjera poboljšanja tehnoloških procesa s krajnjim ciljem poboljšanja sustava, ukupnog smanjenja troškova i smanjenja utjecaja na okoliš i energetsku učinkovitost

Sudjelovanjem Zvijezde u projektu „Uvođenje strategije čistije proizvodnje u nacionalno gospodarstvo RH“ stvoren je način razmišljanja i educirani su zaposlenici o metodologiji čistije proizvodnje koja se temelji na prevenciji nastanka otpada i emisija na izvoru. Cilj uvođenja novih tehnologija jest smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i smanjenje ispuštanja otpadnih tvari u vodu, tlo i zrak. Radi se na optimizaciji potrošnje energije i prirodnih resursa te na racionalnom iskorištavanju sirovina. Vodi se briga o eliminaciji toksičnih i opasnih materijala gdje god je to moguće zamjenom manje štetnima za okoliš i zdravlje ljudi. Organizirano se prikuplja i evidentira otpad prema vrsti i mjestu nastanka i njime se odgovorno gospodari. Zvijezda dokazuje svoje opredjeljenje za upravljanje i očuvanje okoliša te brigu za zaposlenike i suradnju sa zajednicom što ju stavlja u skupinu društveno odgovornih kompanija.