Zvijezda plus d.o.o.

Marijana Čavića 1
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2382 666
Fax: +385 1 237 0917

E-mail: info@zvijezda.hr

Besplatni info telefon: 0800 0123
(radnim danom od 8 – 16 sati)

  • PC Zagreb: +385 1 2382 719
  • PC Rijeka: +385 51 251-500
  • PC Osijek: +385 31 377-101
  • PC Split: +385 21 689-801
  • Zvijezda d.o.o. Ljubljana : +386 1 4212-920
    e-mail: info@zvijezda.si
  • Zvijezda d.o.o. Sarajevo : +387 33 754-143
  • RDC Sarajevo: +387 33 754-143
  • RDC Laktaši: +387 51 509-030