Koncept društveno odgovornog poslovanja polazi od sve snažnijeg uvjerenja da moderna poduzeća imaju sve više odgovornosti prema svojoj ulozi u društvu.

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) definirala je Europska Komisija kao „ Odgovornost poduzeća za vlastiti utjecaj na društvo. Kako bi u potpunosti bili odgovorni, poduzeća integriraju društvene, ekološke i etičke utjecaje poslovanja, ljudska prava i brigu za potrošače u svoje poslovne procese i temeljne strategije u bliskoj suradnji sa svojim dionicima u cilju povećanja zajedničke koristi za svoje potrošače, vlasnike, zaposlenike i ostale skupine dionika te društvo u cjelini, prepoznajući, prevenirajući te ublažavajući potencijalne nepovoljne utjecaje.“

Praksa DOP-a zahtijeva izradu Izvješća o održivosti prema Global Reporting Initiative smjernicama za izvještavanje. Izvješće obuhvaća tri osnovne komponente utjecaja poduzeća na društvo kao cjelinu: ekonomsku, okolišnu i društvenu.
Međunarodno dogovorena mjerila omogućavaju da informacije postanu dostupne i usporedive, te se može govoriti o slijedećim prednostima:

  • Izgradnja povjerenja
  • Poticanje promjena
  • Transparentnost poslovanja
  • Izgradnja reputacije poduzeća
  • Lakši pristup kapitalu

Zvijezda je prepoznala sve vrijednosti DOP-a i od 2009. sudjeluje u izvještavanju o održivosti te su izrađeni izvještaji za svako dvogodišnje razdoblje od tada.

Zvijezda je u okviru društvene odgovornosti posebno ponosna na svoj rad s osobama s invaliditetom, što u okviru prilagodbe radnih mjesta vlastitim zaposlenicima s invalidnošću, što u okviru suradnje sa Udrugom Inkluzija, putem koje već gotovo 10 godina zapošljava 10 osoba sa intelektualnim poteškoćama.

Izdvojena priznanja i nagrade:

  • 2009. godine Zvijezda je dobila nagradu Poslodavac godine za osobe s invaliditetom zahvaljujući primjeni inovativnih praksi u zapošljavanju i integriranju osoba s invaliditetom u kategoriji velikih poduzeća
  • 2011. godine Zvijezda je osvojila Nagradu Ključna razlika u kategoriji ravnopravnost osoba s invaliditetom