Objava dobitnika nagradne igre „Zvijezda proizvode na stol novi auto bod bor“ – Treći tjedan

Objava dobitnika nagradne igre „Zvijezda proizvode na stol novi auto bod bor“ – Treći tjedan

Trajanje: 7. 12. do 13. 12. 2020.

Nagrada: GOLF 2.0 TDI LIFE

Dobitnik: Petar Arian Filipović, Virje


Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn

Ruža Pejić, Matulji

Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn

Gordan Kučan, Rijeka

Lea Lončarić, Crikvenica

Ivan Živković, Županja

Katija Klauda, Zagreb

Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Saša Božić, Zagreb

Ivica Knežević, Zagreb

Mislav Bogović, Zabok

Marina Đulović, Zadar

Jasna Mihalić, Novska

Marijana Ljubović, Dicmo

Sanja Furmeg, Križevci

Edita Ezer, Čepinski Martinci

Nino Filipić, Nedelišće

Petar Vidić, Đakovo