DOBITNICA GLAVNE NAGRADE

Nagrada: Volkswagen GOLF TSI Comfortline

Ivana Stipetić, Ogulin

DOBITNICI TREĆEG KOLA NAGRADNE IGRE

U nastavku pogledajte dobitnike trećeg kola nagradne igre

Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn

Ljiljana Horvatić, Oroslavje

Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn
Melita Latinović, Zagreb
Marijo Odak, Split
Antonija Bačić Dražetić, Vukovina
Niko Blažević, Šibenik
Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Grejsi Červar, Kanfanar

Marija Žagar, Zagreb

Marina Martinčić, Novigrad

Dino Maras, Kaštela

Anđelka Mikulić, Čakovec

Laura Dobutović Ravlić, Osijek

Dražen Bengez, Nova Rača

Milena Bošnjak, Donji Vinjani

Silvana Špoljarić, Goričan

Dario Bobek, Našice

DOBITNICI DRUGOG KOLA NAGRADNE IGRE

U nastavku pogledajte dobitnike drugog kola nagradne igre

Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn

Luce Bekić, Zagreb

Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn
Jasna Ratkajec, Vrbovec
Antonio Baturina, Zagreb
Nino Kerman, Čakovec
Ivica Tadić, Labin
Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Tone Novak, Ogulin

Nediljka Bašić, Split

Gordana Helen Šišović, Pazin

Vedrana Zrinšćak, Matulji

Jela Mišanec, Garčin

Sandra Pavrlišak, Kutina

Natalija Vujnovac, Osijek

Jadranka Šemiga, Turčin

Ivana Puškarić, Ogulin

Robert Nađ, Šibenik

DOBITNICI PRVOG KOLA NAGRADNE IGRE

U nastavku pogledajte dobitnike prvog kola nagradne igre

Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn

Gordana Kulić, Split

Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn
Gordana Vojnović, Ivanec
Rozana Farina, Višnjan
Marijana Ereiz, Poreč
Vida Delonga, Novi Zagreb
Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Senija Kovačić, Drenje

Jasna Krišto, Petrinja

Zoran Vuković, Mirkovci

Vesna Tkalčec, Lukač

Jasna Medić, Pula

Mirjana Štefičar, Lepoglava

Goran Logar, Koprivnica

Goran Nežić, Poreč

Anđelka Hrlić, Jastrebarsko

Ines Rnjak Habijanec, Velika Gorica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)
Zvijezda d.d., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB 91492011748, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Kupnja jedna, auta vrijedna!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Zvijezda d.d., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB 91492011748. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. listopada 2018. do 21. listopada 2018. na svim prodajnim mjestima Lidl na području Republike Hrvatske. Nagradna igra odvija se kroz tri tjedna:

 • 1. tjedan, od 1. 10. do 7. 10. 2018.
 • 2. tjedan, od 8. 10. do 14. 10. 2018.
 • 3. tjedan, od 15. 10. do 21. 10. 2018.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje. U nagradnu igru su uključeni svi proizvodi robne marke Zvijezda i sljedeći proizvodi robne marke Belje: ABC krem sir 200 g, ABC krem sir duo pack 2 x 200 g, ABC krem sir 100 g.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Lidl prodavaonici kupe bilo koji proizvod robne marke Zvijezda ili bilo koji Belje ABC krem sir naveden u Članku 3.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: ZVIJEZDA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1 x Volkswagen GOLF TSI Comfortline vrijednosti 145.570,63 kn
 • 3 x Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn
 • 12 x Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn
 • 30 x Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 160.570,63 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

 • 9. 10. 2018. za prijave od 1. 10. do 7. 10. 2018.
 • 16. 10. 2018. za prijave od 8. 10. do 14. 10. 2018.
 • 23. 10. 2018. za prijave od 15. 10. do 21. 10. 2018.

Na svakom izvlačenju dobitnika tjednih nagrada izvući će se 15 dobitnika za nagrade:

 • 1 x Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn
 • 4 x Lidl poklon bon vrijednosti 500,00 kn
 • 10 x Lidl poklon bon vrijednosti 200,00 kn

Izvlačenje za glavnu nagradu, automobil Volkswagen GOLF TSI Comfortline, održat će se 23. 10. 2018.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu će uz tročlanu komisiju nadzirati i javni bilježnik.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.zvijezda.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.zvijezda.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.zvijezda.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/18-01/558

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 11. rujna 2018.