Financijska izvješća prezentirana su u PDF formatu, te je za njihov pregled potreban Adobe Acrobat Reader. Ako nemate instaliran Adobe Acrobat Reader možete ga skinuti ovdje.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose na Izdavatelja za period I -XI 2018. g

Obavijest o objavi Rješanja TS u Zagrebu od 08. siječnja 2019. g

Obavijest o objavi Rješenja TS u Zagrebu od 20 prosinca 2018.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose na Izdavatelja za perio 1 – 10 2018. g.

Obavijest o objavi Zaključaka

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata Izdavatelja za period 1 – 9 2018. g

Zvijezda d.d. Q3 FI (nekonsolidirani)

Zvijezda Grupa Q3 FI (konsolidirani)

Obavijest o potvrdi nagodbe

Okvirni prikaz poslovnih rezultata I – VIII 2018

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja

Izvješće NO i Odluka o usvajanu Izvješća

10-09-2018-Odluka Uprave o sazivu Glavne skupštine Zvijezda d.d

Obavijest o sazivanju skupštine Izdavatelja

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnog rezultata Izdavatelja 1 – 7 2018.

Zvijezda_dd__FI_Q2_2018

Zvijezda_Grupa__FI_Q2_2018

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnog rezultata Izdavatelja 1 – 6 2018.

Obavijest o odgodi objave financijskog izvještaja za 2.kvartal 2018.g.

Obavijest o očitovanju HANFI od 26.07.2018

Zvijezda_dd__FI_Q1_2018

Zvijezda_Grupa__FI_Q1_2018

Revidirana izvješća_nekonsolidirana_2017

Revidirana izvješća_konsolidirana_2017

Obavijest o održanom Nadzornom odboru Izdavatelja

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnog rezultata 1 – 5 2018.g

Obavijest o objavi Rješenja o potvrdi nagodbe

Obavijest o objavi Zapisnika s ročišta za glasovanje o nagodbi

Obavijest o postignutoj nagodbi

Obavijest o prijedlogu nagodbe izmedu Agrokora d.d., povezanih i ovisnih društava i vjerovnika

Obavijest o okvirnom prikazu posl.rezultta I-IV 2018

Obavijest o odgodi objave FI za Q1 2018. godine

Obavijest 29.05.2018.

Mjesečno izvješće IP

Obavijest o odgodi objave FI za 1Q 2018.

Obavijest o neobjavi Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu

Obavijest o odgodi objave godišnjeg FI za 2017. godinu

Obavijest o održanom Nadzornom odboru Izdavatelja

Obavijest o objavi Prezentacije o načelnom sporazumu vjerovnika i Izvješća o stanju u Agrokoru

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za I – II 2018.

Obavijest o objavi Zaključka TS u Zagrebu

Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

Obavijest o objavi Ugovora o najstarijem kreditu i Ugovora o naknadi za poslove agenta zajmodavaca

Očitovanje na upit ZSE od 12. ožujka 2018.

Obavijest o objavi sažetih informacija IP

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnog rezultata za siječanj 2018.

20-02-2018-Rješenje VTS-a na žalbu KBZ-a u predmetu R1-347-2017 TS u Zg

Rješanje trgovačkog suda u Zagrebu

Obavijest na upit ZSE od 27.02.2018

Obavijest o imenovanju novog izvanrednog povjerenika

Obavijest o odgodi objave financijskih izvještaja za 4Q 2017

Objava Tesla štedna banka

Očitovanje na upit ZSE od 23. veljače 2018

Očitovanje na upit ZSE- ostavka IP-a

29-01-2018-Obavijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama vjerovnika Zvijezda dd

Obavijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose na Izdvatelja za period od I-XI mjeseca 2017. g

Rješenje Trgovačkog suda (zahtjev KBZ za imenovanje posebnog revizora)

Očitovanje_ZSE_27_12_2017

Zahtjev Upravi za sazivanjem GS Zvijezde d.d.

Očitovanje na upit ZSE od 21. prosinca 2017.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-X 2017

Zvijezda grupa Q3 2017

Zvijezda d.d. Q3 2017

Dopuna Obavijesti o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja od 28.11.2017

obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja

Obavijest o sklapanju Ugovora o zasnivanju založnog prava na žigovima

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Obavijest investicijskoj javnosti o zaprimljenom zahtjevu za objavom informacija društva Agram Invest d.d. od 07.11.2017

Zahtjev za sazivanje skupštine manjinskih dioničara

Zahtjev za sazivanje skupštine

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose za period 1 – 9 2017 godine

Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 07. studenog 2017.

Očitovanje na upit ZSE od 03.11.2017.


Obvijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Zvijezda Grupa Q2 2017.

Zvijezda Grupa Q1 2017.

Zvijezda d.d. 2Q 2017.

Zvijezda d.d. Q1 2017.

Obavijest o objavi financijskog izvješća za 3Q2017

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-VIII 2017

Očitovanje na upit zagrebačke burze o objavi izvještaja za 1Q i 1H 2017

Zvijezda Grupa godišnji revidirani izvještaj 2016

Zvijezda d.d. godišnji revidirani izvještaj 2016

Očitovanje na upit Zagrebačke burze

Obavijest o pokrenutim sudskim postupcima

11-09-2017-Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata I-VII mjesec 2017

Odgovor na dopis neobjava tablica

Obavijest o očitovanju Zagrebačkoj burzi na njihov poziv od 11.8.2017

Dopuna obavijesti od 28.07.2017.g. i okvirni prikaz poslovnih rezultata 1H2017

Obavijest o plaćanju dijela tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d.

Obavijest o odgodi objave revidiranog financijskog izvještaja za 2016. godinu

Obavijest o odgodi objave financijskih izvještaja

Obavijest o obvezivanju kao sudužnik

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d. 5.6.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d.

Obavijest dobavljačima – izvanredni povjerenik

Announcement for suppliers – extraordinary commissioner

Obavijest o odgodi objave financijskog izvještaja za prvo tromjesečje 2017. i očitovanje na upit ZSE od 28.04.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu 11. svibnja 2017.

Obavijest o sazivanju skupštine izdavatelja

Obavijest o izboru savjetnika za restruktuiranje

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 2016. – godišnji upitnik

Obavijest o ispravku obavijesti o preuzimanju novog zaduženja Izdavatelja

Obavijest o preuzimanju novog zaduženja

Obavijest o imenovanju privremenog vjerovničkog vijeća (Zvijezda d.d.)

Odgovor na upit ZSE radi promjene cijene dionica

Obavijest o službenom dopisu izvanrednog povjerenika Izdavatelju

Obavijest o deblokadi žiro računa

Očitovanje zagrebačkoj burzi

Obavijest o blokadi žiro računa

TFI- POD Q4 2016. Zvijezda grupa nerevidirani

TFI-POD Zvijezda d.d. Q4 2016 nerevidirani

Obavijest o sklapanju Ugovora o kreditu i preuzimanju jamstva

Obavijest o preuzimanju jamstva 11.11.2016.

Obavijest o promjeni Uprave društva

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Obavijest o održanoj redovitoj GS društva Zvijezda d.d.

Obavijest o promijeni Uprave društva – 10.8.2016.

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Obavijest o preuzimanju jamstva
Preuzmite sadržaj:

Kvartalna izvješća – I kvartal
Preuzmite sadržaj:

Očitovanje na upit ZSE od 21. prosinca 2017.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-X 2017

Zvijezda grupa Q3 2017

Zvijezda d.d. Q3 2017

Dopuna Obavijesti o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja od 28.11.2017

obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja

Obavijest o sklapanju Ugovora o zasnivanju založnog prava na žigovima

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Obavijest investicijskoj javnosti o zaprimljenom zahtjevu za objavom informacija društva Agram Invest d.d. od 07.11.2017

Zahtjev za sazivanje skupštine manjinskih dioničara

Zahtjev za sazivanje skupštine

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose za period 1 – 9 2017 godine

Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 07. studenog 2017.

Očitovanje na upit ZSE od 03.11.2017.


Obvijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Zvijezda Grupa Q2 2017.

Zvijezda Grupa Q1 2017.

Zvijezda d.d. 2Q 2017.

Zvijezda d.d. Q1 2017.

Obavijest o objavi financijskog izvješća za 3Q2017

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-VIII 2017

Očitovanje na upit zagrebačke burze o objavi izvještaja za 1Q i 1H 2017

Zvijezda Grupa godišnji revidirani izvještaj 2016

Zvijezda d.d. godišnji revidirani izvještaj 2016

Očitovanje na upit Zagrebačke burze

Obavijest o pokrenutim sudskim postupcima

11-09-2017-Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata I-VII mjesec 2017

Odgovor na dopis neobjava tablica

Obavijest o očitovanju Zagrebačkoj burzi na njihov poziv od 11.8.2017

Dopuna obavijesti od 28.07.2017.g. i okvirni prikaz poslovnih rezultata 1H2017

Obavijest o plaćanju dijela tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d.

Obavijest o odgodi objave revidiranog financijskog izvještaja za 2016. godinu

Obavijest o odgodi objave financijskih izvještaja

Obavijest o obvezivanju kao sudužnik

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d. 5.6.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d.

Obavijest dobavljačima – izvanredni povjerenik

Announcement for suppliers – extraordinary commissioner

Obavijest o odgodi objave financijskog izvještaja za prvo tromjesečje 2017. i očitovanje na upit ZSE od 28.04.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu 11. svibnja 2017.

Obavijest o sazivanju skupštine izdavatelja

Obavijest o izboru savjetnika za restruktuiranje

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 2016. – godišnji upitnik

Obavijest o ispravku obavijesti o preuzimanju novog zaduženja Izdavatelja

Obavijest o preuzimanju novog zaduženja

Obavijest o imenovanju privremenog vjerovničkog vijeća (Zvijezda d.d.)

Odgovor na upit ZSE radi promjene cijene dionica

Obavijest o službenom dopisu izvanrednog povjerenika Izdavatelju

Obavijest o deblokadi žiro računa

Očitovanje zagrebačkoj burzi

Obavijest o blokadi žiro računa

TFI- POD Q4 2016. Zvijezda grupa nerevidirani

TFI-POD Zvijezda d.d. Q4 2016 nerevidirani

Obavijest o sklapanju Ugovora o kreditu i preuzimanju jamstva

Obavijest o preuzimanju jamstva 11.11.2016.

Obavijest o promjeni Uprave društva

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Obavijest o održanoj redovitoj GS društva Zvijezda d.d.

Obavijest o promijeni Uprave društva – 10.8.2016.

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Obavijest o preuzimanju jamstva
Preuzmite sadržaj:

Kvartalna izvješća – I kvartal
Preuzmite sadržaj: