Financijska izvješća prezentirana su u PDF formatu, te je za njihov pregled potreban Adobe Acrobat Reader. Ako nemate instaliran Adobe Acrobat Reader možete ga skinuti ovdje.

Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama vjerovnika Zvijezda dd

Obavijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose na Izdvatelja za period od I-XI mjeseca 2017. g

Rješenje Trgovačkog suda (zahtjev KBZ za imenovanje posebnog revizora)

Očitovanje_ZSE_27_12_2017

Zahtjev Upravi za sazivanjem GS Zvijezde d.d.

Očitovanje na upit ZSE od 21. prosinca 2017.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-X 2017

Zvijezda grupa Q3 2017

Zvijezda d.d. Q3 2017

Dopuna Obavijesti o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja od 28.11.2017

obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja

Obavijest o sklapanju Ugovora o zasnivanju založnog prava na žigovima

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Obavijest investicijskoj javnosti o zaprimljenom zahtjevu za objavom informacija društva Agram Invest d.d. od 07.11.2017

Zahtjev za sazivanje skupštine manjinskih dioničara

Zahtjev za sazivanje skupštine

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose za period 1 – 9 2017 godine

Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 07. studenog 2017.

Očitovanje na upit ZSE od 03.11.2017.


Obvijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Zvijezda Grupa Q2 2017.

Zvijezda Grupa Q1 2017.

Zvijezda d.d. 2Q 2017.

Zvijezda d.d. Q1 2017.

Obavijest o objavi financijskog izvješća za 3Q2017

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-VIII 2017

Očitovanje na upit zagrebačke burze o objavi izvještaja za 1Q i 1H 2017

Zvijezda Grupa godišnji revidirani izvještaj 2016

Zvijezda d.d. godišnji revidirani izvještaj 2016

Očitovanje na upit Zagrebačke burze

Obavijest o pokrenutim sudskim postupcima

11-09-2017-Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata I-VII mjesec 2017

Odgovor na dopis neobjava tablica

Obavijest o očitovanju Zagrebačkoj burzi na njihov poziv od 11.8.2017

Dopuna obavijesti od 28.07.2017.g. i okvirni prikaz poslovnih rezultata 1H2017

Obavijest o plaćanju dijela tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d.

Obavijest o odgodi objave revidiranog financijskog izvještaja za 2016. godinu

Obavijest o odgodi objave financijskih izvještaja

Obavijest o obvezivanju kao sudužnik

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d. 5.6.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d.

Obavijest dobavljačima – izvanredni povjerenik

Announcement for suppliers – extraordinary commissioner

Obavijest o odgodi objave financijskog izvještaja za prvo tromjesečje 2017. i očitovanje na upit ZSE od 28.04.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu 11. svibnja 2017.

Obavijest o sazivanju skupštine izdavatelja

Obavijest o izboru savjetnika za restruktuiranje

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 2016. – godišnji upitnik

Obavijest o ispravku obavijesti o preuzimanju novog zaduženja Izdavatelja

Obavijest o preuzimanju novog zaduženja

Obavijest o imenovanju privremenog vjerovničkog vijeća (Zvijezda d.d.)

Odgovor na upit ZSE radi promjene cijene dionica

Obavijest o službenom dopisu izvanrednog povjerenika Izdavatelju

Obavijest o deblokadi žiro računa

Očitovanje zagrebačkoj burzi

Obavijest o blokadi žiro računa

TFI- POD Q4 2016. Zvijezda grupa nerevidirani

TFI-POD Zvijezda d.d. Q4 2016 nerevidirani

Obavijest o sklapanju Ugovora o kreditu i preuzimanju jamstva

Obavijest o preuzimanju jamstva 11.11.2016.

Obavijest o promjeni Uprave društva

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Obavijest o održanoj redovitoj GS društva Zvijezda d.d.

Obavijest o promijeni Uprave društva – 10.8.2016.

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Obavijest o preuzimanju jamstva
Preuzmite sadržaj:

Kvartalna izvješća – I kvartal
Preuzmite sadržaj:

Očitovanje na upit ZSE od 21. prosinca 2017.

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-X 2017

Zvijezda grupa Q3 2017

Zvijezda d.d. Q3 2017

Dopuna Obavijesti o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja od 28.11.2017

obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Izdavatelja

Obavijest o sklapanju Ugovora o zasnivanju založnog prava na žigovima

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Obavijest investicijskoj javnosti o zaprimljenom zahtjevu za objavom informacija društva Agram Invest d.d. od 07.11.2017

Zahtjev za sazivanje skupštine manjinskih dioničara

Zahtjev za sazivanje skupštine

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata koji se odnose za period 1 – 9 2017 godine

Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 07. studenog 2017.

Očitovanje na upit ZSE od 03.11.2017.


Obvijest investicijskoj javnosti i dioničarima

Zvijezda Grupa Q2 2017.

Zvijezda Grupa Q1 2017.

Zvijezda d.d. 2Q 2017.

Zvijezda d.d. Q1 2017.

Obavijest o objavi financijskog izvješća za 3Q2017

Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata za period I-VIII 2017

Očitovanje na upit zagrebačke burze o objavi izvještaja za 1Q i 1H 2017

Zvijezda Grupa godišnji revidirani izvještaj 2016

Zvijezda d.d. godišnji revidirani izvještaj 2016

Očitovanje na upit Zagrebačke burze

Obavijest o pokrenutim sudskim postupcima

11-09-2017-Obavijest o okvirnom prikazu poslovnih rezultata I-VII mjesec 2017

Odgovor na dopis neobjava tablica

Obavijest o očitovanju Zagrebačkoj burzi na njihov poziv od 11.8.2017

Dopuna obavijesti od 28.07.2017.g. i okvirni prikaz poslovnih rezultata 1H2017

Obavijest o plaćanju dijela tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d.

Obavijest o odgodi objave revidiranog financijskog izvještaja za 2016. godinu

Obavijest o odgodi objave financijskih izvještaja

Obavijest o obvezivanju kao sudužnik

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d. 5.6.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d.

Obavijest dobavljačima – izvanredni povjerenik

Announcement for suppliers – extraordinary commissioner

Obavijest o odgodi objave financijskog izvještaja za prvo tromjesečje 2017. i očitovanje na upit ZSE od 28.04.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu 11. svibnja 2017.

Obavijest o sazivanju skupštine izdavatelja

Obavijest o izboru savjetnika za restruktuiranje

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 2016. – godišnji upitnik

Obavijest o ispravku obavijesti o preuzimanju novog zaduženja Izdavatelja

Obavijest o preuzimanju novog zaduženja

Obavijest o imenovanju privremenog vjerovničkog vijeća (Zvijezda d.d.)

Odgovor na upit ZSE radi promjene cijene dionica

Obavijest o službenom dopisu izvanrednog povjerenika Izdavatelju

Obavijest o deblokadi žiro računa

Očitovanje zagrebačkoj burzi

Obavijest o blokadi žiro računa

TFI- POD Q4 2016. Zvijezda grupa nerevidirani

TFI-POD Zvijezda d.d. Q4 2016 nerevidirani

Obavijest o sklapanju Ugovora o kreditu i preuzimanju jamstva

Obavijest o preuzimanju jamstva 11.11.2016.

Obavijest o promjeni Uprave društva

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD: 01.01.2016. – 30.09.2016.

Obavijest o održanoj redovitoj GS društva Zvijezda d.d.

Obavijest o promijeni Uprave društva – 10.8.2016.

Zvijezda d.d. – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Zvijezda grupa – Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Obavijest o preuzimanju jamstva
Preuzmite sadržaj:

Kvartalna izvješća – I kvartal
Preuzmite sadržaj: